-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Dzieci a zakupy 

PRZED WAKACJAMI - CO WARTO WIEDZIEĆ ? 
data publikacji: 19-06-2018 | 08:48
data ostatniej modyfikacji: 19-06-2018 | 09:21
wytworzył: Marcin Ożóg
wprowadził: Damian Guska

 

Dzieci a zakupy

Dzieci do ukończenia 13 roku życia nie mają zdolności do czynności prawnej. Oznacza to, że nie mogą one samodzielnie zawierać umów. Zgodnie z art. 14 § 1 Kodeksu cywilnego czynność prawna zawarta przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnej jest nieważna.

Nie oznacza to jednak, że dziecko nie może dokonywać drobnych zakupów. Może, ale pod pewnymi warunkami. Istotne jest to, aby były to umowy powszechnie zawierane w drobnych bieżących sprawach życia codziennego np. takie jak zakup gazety, pieczywa czy drobnej zabawki, o ile nie powodują rażącego pokrzywdzenia dziecka.

Inaczej przedstawia się sytuacja dzieci między 13 a 18 rokiem życia gdyż posiadają one ograniczoną zdolność do czynności prawnej. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego mogą zawierać umowy powszechnie zawierane w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Mogą rozporządzać swoim zarobkiem, jeżeli już podjęły pracę. Zasadą jest to, że do ważności czynności prawnych dokonanych przez takie osoby potrzeba jest zgoda ich przedstawiciela ustawowego najczęściej rodziców. Jeżeli małoletni zawiera umowę bez takiej zgody, to ważność umowy jest uzależniona od potwierdzenia jej przez przedstawiciela ustawowego. Jeżeli potwierdzenia nie będzie to umowa jest nieważna.

Liczba odwiedzin: 53928

Strona podmiotowa Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

Realizacja: Ideo