-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Status prawny 

INSPEKTORAT 
data publikacji: 12-04-2010 | 13:26
data ostatniej modyfikacji: 12-04-2010 | 13:27
 

STATUS PRAWNY

INSPEKCJA HANDLOWA JEST WYSPECJALIZOWANYM ORGANEM KONTROLI POWOŁANYM DO OCHRONY INTERESÓW I PRAW KONSUMENTÓW ORAZ INTERESÓW GOSPODARCZYCH PAŃSTWA.

Zadania Inspekcji Handlowej wykonują następujące organy:

  1. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

  2. Wojewoda.

Na terenie województwa podkarpackiego zadania Inspekcji Handlowej wykonuje Wojewoda Podkarpacki przy pomocy Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, który kieruje Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Rzeszowie, wchodzącym w skład zespolonej administracji rządowej w województwie podkarpackim.

W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji Handlowej organem właściwym jest Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, natomiast organem wyższego stopnia jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Prezes Urzędu kieruje działalnością Inspekcji Handlowej przy pomocy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Liczba odwiedzin: 54040

Strona podmiotowa Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

Realizacja: Ideo