-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

LISTA RZECZOZNAWCÓW 

data publikacji: 28-03-2007 | 12:16
data ostatniej modyfikacji: 10-09-2018 | 14:18

 

Lista rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług przy Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej

Na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług (Dz.U. Nr 85, poz. 931).

Lp.

Imię i nazwisko

Specjalizacja

Data wpisu

1.  

Ewa Sowa

włókiennictwo

23.01.2002

2.  

Artur Dobrucki

konserwacja i renowacja przedmiotów zabytkowych i artystycznych

23.01.2002

3.  

Eugenia Czyrek

jakość wyrobów cukierniczych i piekarskich

11.10.2002

4.  

Krystyna Berbeć

jakość wyrobów cukierniczych i piekarskich

11.10.2002

5.    

Kazimiera Krzysik

jakość przetworów owocowo-warzywnych

11.10.2002

6.

Maria Surdel

towaroznawstwo produktów rolno-spożywczych

22.10.2002

7.

Marek Drabek

motoryzacja i usługi motoryzacyjne, naprawy samochodowe

3.02.2003

8.

Stanisław Książek

normalizacja w przemyśle, projektowanie procesów technologicznych narzędzia i oprzyrządowanie

8.03.2004

9.

Bohdan Borowik

informatyka i elektronika

19.07.2005

10.

Robert Altman

branża skórzana i odzieżowa

29.12.2005

11.

Karol Kopeć

technologia drewna (w szczególności meblarstwo, stolarka budowlana, materiały podłogowe z drewna )

17.02.2006

12.

Przemysław Stawiarski

- opinie techniczne w zakresie budownictwa, ekspertyzy budowlane,
- wykonawstwo, usługi, technologia i roboty budowlane,
- nadzór budowlany,
- stan techniczny, zużycie, uszkodzenia konstrukcji i obiektów budowlanych oraz materiałów budowlanych,
- kontrola techniczna utrzymania obiektów budowlanych,
- materiały budowlane,
- bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlanych

17.04.2009

13.

Maciej Paczosa

technika samochodowa, jakość napraw pojazdów samochodowych

16.12.2011

14. Jan Olko*

rzeczoznawca w zakresie technologii drewna

14.09.2015
15.

Sylwester Stępień

roboty wykończeniowe w budownictwie 17.05.2017
16.

Jacek Bućko

technika samochodowa, jakość napraw samochodów oraz maszyn i urządzeń w dziedzinie motoryzacja 17.05.2017
17.

Marek Surmacz

roboty wykończeniowe w budownictwie 17.05.2018
* Informujemy, że z dniem 28.08.2018 r. traci moc zaświadczenie o wpisie na listę rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług przy Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej nr 17 wydane w dniu 1.09.2015 r. panu Janowi Olko – rzeczoznawcy w zakresie technologii drewna.
Liczba odwiedzin: 55094

Strona podmiotowa Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

Realizacja: Ideo