-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Akty prawne 

STAŁY SĄD POLUBOWNY 
data publikacji: 02-07-2004 | 13:03
data ostatniej modyfikacji: 22-10-2018 | 14:22

 

Stały Sąd Polubowny rozpatruje spory pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą w oparciu o przepisy:

  • ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r., poz. 1823),

  • art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1930),

  • części V ustawy  z dnia 17.11.1964 Kodeks Postępowania Cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz.1360 z późn. zm),

  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej z dnia 6 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356),

  • umowy o zorganizowaniu Stałego Sądu Polubownego przy Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z siedzibą w Rzeszowie.

 

Pliki do pobrania

  Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci w sprawie okreslenia regulaminu organizacji i dzialania stalych sadow polubownych przy wojewodzkich inspektorach inspekcji handlowej (pdf, 237 KB)

  Umowa o zorganizowanie Stalego Sadu Polubownego przy Podkarpackim Wojewodzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej (pdf, 819 KB)

  Ustawa o pozasadowym rozwiazywaniu sporow konsumenckich (pdf, 387 KB)

  Wyciag z ustawy o Inspekcji Handlowej (art. 37) (pdf, 199 KB)

Liczba odwiedzin: 54030

Strona podmiotowa Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

Realizacja: Ideo